Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου & Ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ

Δελτίο Τύπου ΠΙΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κέρκυρα 29 Νοεμβρίου  2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού                           

                   49100, Κέρκυρα                                        

Τηλ: 26610 – 26523

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου – Ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ

  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης: «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «09 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».

  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Φυσικό αντικείμενο του έργου

  Πρόκειται για κτήριο, που θα κατασκευαστεί στο Κατωμέρι, σε οικόπεδο που παραχώρησε ο Δήμος Μεγανησίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι 170 τ.μ. και θα εξαπλωθεί στο ισόγειο, όπου θα κατασκευαστούν: Είσοδος – Πληροφορίες, αίθουσα αναμονής, δυο χώροι εξεταστηρίων, ένας χώρος στάσης και εργασίας νοσοκόμας, ένα γραφείο γιατρού, τρία WC(Α.Μ.Ε.Α., Προσωπικού και Παιδιών), εξεταστήριο Παιδιατρικού, καθώς και μηχανοστάσιο.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται η δημιουργία ράμπας για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και σύστημα BRAILLE για την εξυπηρέτηση των τυφλών.

  Ο προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται σε 380.000 ευρώ.