Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 4/3/2013Μετά τον έλεγχο νομιμότητας με αρ. 114/18.2.2013 που έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας κ Ιονίου, σας ανακοινώνουμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου