Αρχαιρεσίες και Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΣ Μεγανησίου

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΩΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση το καταστατικό βάσει του οποίου θα πρέπει να εκλεγεί το νέο Δ.Σ. και να έχει χρονικό ορίζοντα στη χάραξη της πολιτικής στα βασικά θέματα που απασχολούν το σωματείο και στην ανάληψη ολοκληρωμένων δράσεων για την υλοποίηση των θεμάτων αυτών.
Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων εκλέγονται αφού διενεργήθηκε ψηφοφορία σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Γ.Σ ανακοίνωσε. τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Δ.Σ. Με βάση τη σειρά εκλογής, εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. οι :

Από το σώμα απο τους 21 σε σύνολο 29 που ψήφισαν εκλέχθηκε ως:
1) Με συντριπτική απόλυτη πλειοψηφία ο άνθρωπος που έχει κάνει τα πάντα για την ομάδα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο ΙΔΡΥΤΗΣ της ομάδας Μιχάλης Κοντογιώργης 21 ΨΗΦΟΙ ,

2) Αντιπρόεδρος ο Κώνστας Γιώργος 20 ΨΗΦΟΙ
3) Εκπρόσωπος τύπου Πολίτης Στάθης 16 ψήφοι
4) Γενικός γραμματέας ο Ζαβιτσάνος Νίκος 15 ΨΗΦΟΙ
5) Εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών – μέλος Πολίτης Σπύρος 15 ψήφοι
6) Ταμίας ο κ.Καββαδάς Στάθης 14 ψήφοι
7) Μέλος Καββαδά Άννα 12 ψήφοι
8) Σύμβουλος δημοσίων σχέσεων Κατωπόδης Νίκος 12 ψήφοι
9) Γενικός Αρχηγός Αργυρός Σπυρίδων 10 ψήφοι
10) Μέλος Πολίτης Νικόλαος 9 ψήφοι
11) Μέλος Ανδριώτης Ιωάννης 7 ψήφοι
Διορίστηκαν από το Δ.Σ και οι εξής:
Γενικός αρχηγός ομάδας Μαρκεζίνης Ανδρέας
Έφορος υλικού Χρίστος Δάγλας
Βοηθός προπονητή Καββαδάς Φώτης
Αναπληρωτής ταμίας Πολίτης Ηλίας

Επιπλέον είχαμε 17 νέες εγγραφές μελών στη Γενική Συνέλευση (που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα 29 μέλη) πράγμα που αποδεικνύει την αγάπη του κόσμου για την ομάδα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ