Περιφορά εικόνας στη Γιορτή Αγίου Γεωργίου στο Σπαρτοχώρι

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)