Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

28/5/2013


ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

         Έπειτα από την αριθ. 1604/28/05/2013 επιστολή που στάλθηκε στους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων σας γνωρίζουμε ότι εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής (29/05/2013), ο Δήμος θα προβεί με δικά του μέσα στην απομάκρυνση των αυτοκινήτων τα οποία θα οδηγηθούν σε πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης. Για όσους επιθυμούν πιστοποιητικό καταστροφής παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας για την καταβολή απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2645361300 και 2645361318.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου