Ένταξη 2 ακόμα έργων από την Περιφέρεια για το Μεγανήσι, συν.ποσού 680.000 ευρώ