«Η μεγάλη περιπέτεια και το μεγάλο θαύμα της ζωής μου» (μέρος 2ο)