Κατά πλειοψηφία απόφαση για τις Ιχθυοκαλλιέργειες σε Κάλαμο και Καστό