Παρουσίαση τριών έργων Ιστορίας και Λαογραφίας της Λευκάδας

edward-lear-09

Tο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας οργανώνει εκδήλωση για την «Παρουσίαση τριών έργων Ιστορίας και Λαογραφίας της Λευκάδας» το Σάββατο 9 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδρίων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Τα τρία έργα που θα παρουσιαστούν είναι:

  • Ταξινόμηση και καταλογογράφιση των Αρχείων Νομού Λευκάδας (1684-1864).
  • Εντοπισμός, μεταγραφή, μετάφραση, και έκδοση των οθωμανικών πηγών για την ιστορία της Λευκάδας.
  • Δημοτικά τραγούδια και Χοροί της Λευκάδας.

 Φορείς εκτέλεσης των έργων είναι:

  • το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
  • το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας/ Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
  • η Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:

Συντονίζει ο Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ, ΕΙΕ.

(Πηγή: www.kolivas.de)