Το ψηφοδέλτιο και οι Υποψήφιοι της Δημοτικής Παράταξης «Μεγανήσι – Μαζί στο Μέλλον»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «Μεγανήσι – Μαζί στο μέλλον»

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ του Γεωργίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΓΑΝΗΣΙ_ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ-1

ΜΕΓΑΝΗΣΙ_ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ-2

Print

Print