Παλιές καρτ-ποστάλ από το νησί της Λευκάδας

Οι πιο κάτω καρτ-ποστάλ (ταχυδρομικές κάρτες) είναι από τις ψηφιοποιημένες συλλογές -τμήμα Φωτογραφικό Αρχείο- του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.). Το Φωτογραφικό Αρχείο περιλαμβάνει 10.000 επιλεγμένες και ψηφιοποιημένες εικόνες, κυρίως τόπων της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

lef2

lef3

lef4

lef5

lef6

lef7

lef8

lef9

lef10

(Πηγή: www.kolivas.de)

Τίτλος: Λευκάς. Τα Δικαστήρια
Χρονολόγηση: ca 1900 – Χρονολογία αποστολής: 1906 – Εκδότης: Αδελφοί σιρίμπα

Τίτλος: Λευκάς. Τα Δικαστήρια
Χρονο

λόγηση: ca 1900 – Χρονολογία αποστολής: 1906 – Εκδότης: Αδελφοί Τσιρίμπαση