Ολοκληρώθηκε σήμερα η ορκωμοσία των αιρετών

Digital StillCamera

Με την ορκωμοσία, ενώπιον του Δήμάρχου κου Παύλου Δάγλα, των δύο μελών του Δ.Σ. (Δάγλας Αντρέας και Παναγιώτης Κονιδάρης) που, για αντικειμενικούς λόγους, δεν είχαν παρευρεθεί στην τακτική τελετή της Κυριακής ολοκληρώθηκε η σύσταση του νέου Δημ. Συμβουλίου.  Αυτή έχει ως εξής:

Συμπολίτευση:

1. Πολίτης Νικόλαος

2. Δάγλας Παναγιώτης

3. Κονιδάρης Αθανάσιος

4. Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος

5. Καββαδάς Κωνσταντίνος

6. Αργύρης Γεώργιος

7. Κονιδάρης Παναγιώτης (του Ιωάννη)

8. Δάγλας Αντρέας

 

Μείζονα Αντιπολίτευση:

1. Ζαβιτσάνος Ευστάθιος

2. Καββαδά Έλλη

3. Μάντζαρης Κωνσταντίνος

4. Αυγερινός Γεώργιος

5. Κονιδάρης Παναγιώτης

Σύμφωνα με τον νόμο, το πρώτο δημοτικό συμβούλιο θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου. Το συγκαλεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης του πρωτεύσαντα συνδυασμού (εν προκειμένω ο κος Πολίτης Νίκος) στο οποίο και προεδρεύει μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου του ΔΣ σε μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται επίσης Αντιπρόεδρος του ΔΣ (μειοψηφία) και Γραμματέας (πλειοψηφία). Ακολουθεί η εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής (ο Δήμαρχος και 4 σύμβουλοι της συμπολίτευσης- 2 σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης).

Ο ορισμός του Αντιδημάρχου καθώς και οι αρμοδιότητές του γίνεται με ανακοίνωση του Δημάρχου.