Ανοιχτή επιστολή – Δήλωση Της δημοτικής παράταξης «Μεγανήσι – μαζί στο μέλλον»

images

Ανοιχτή επιστολή – Δήλωση

Της δημοτικής παράταξης «Μεγανήσι – μαζί στο μέλλον»

 

Φίλες και φίλοι Μεγανησιώτες,

Με την παράδοση και ανάληψη της ευθύνης διοίκησης του Δήμου από την νέα δημοτική αρχή, βρίσκουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε κάποιες σκέψεις, μεταξύ των οποίων και το πώς βλέπουμε τον νέο θεσμικό μας ρόλο.

Κατ’ αρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σύνολο των Μεγανησιωτών, με τον οποίο συμπορευτήκαμε τα τελευταία χρόνια, για την τιμή και την δυνατότητα που μας έδωσε, να έχουμε την ευθύνη διοίκησης του Δήμου. Να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας και όσους με ανιδιοτέλεια και πάθος κατέθεσαν ένα κομμάτι της ψυχής τους, το προσωπικό του Δήμου, όπως και τους εξωτερικούς συνεργάτες, που σε αντίξοες και δύσκολες συνθήκες πάλεψαν για την παραγωγή ενός σημαντικού έργου. Στο διάστημα αυτό, και σε ένα δεδομένο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, κάναμε πολλά και σημαντικά πράγματα για το Νησί μας. Θα θέλαμε και ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Όμως όλα αυτά κρίθηκαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

Σήμερα, από μια νέα θέση, καλούμαστε να ασκήσουμε ένα νέο θεσμικό ρόλο, αυτού της Αντιπολίτευσης. Θα είμαστε δυναμικά και δημιουργικά παρόντες για όλους, υπερασπιζόμενοι το πρόγραμμα, τον σχεδιασμό μας και, κυρίως, το συμφέρον του Νησιού μας, όπως τουλάχιστον εμείς το εννοούμε.

Παραδίδουμε ένα Δήμο, αρκετά βήματα μπροστά από αυτόν που παραλάβαμε, οργανωμένο και οικονομικά εύρωστο, χωρίς δάνεια και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, για τα χρηματικά διαθέσιμα  του Δήμου Μεγανησίου την 31/07/2014, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η οικονομική υπηρεσία και παρουσίασε στο σχέδιο προϋπολογισμού η Οικονομική Επιτροπή,  έχουμε:

Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως στις Τράπεζες την 31/07/2014 σύμφωνα με τα extrait της Τράπεζας Πειραιώς.

1. Ποσόν  245.561,48 € τα οποία αναλύονται ως κατωτέρω

1α. Χρηματικά διαθέσιμα μέχρι 31/07/2014 από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ για έργα ποσόν 64.429,00 €

1β. Χρηματικά διαθέσιμα  μέχρι 31/07/2014 από ΚΑΠ για λοιπές υποχρεώσεις Δήμου ποσόν 181.132,48  €

Αναλυτικότερα:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ από 1/1/2014

  1. Από Έκτακτα Ειδικευμένα (για πληρωμές έργων του Τεχνικού Προγράμματος μέχρι 31/07/2014)  έχει διατεθεί: Ποσόν 62.000,00 €
  2. Από τακτικά έσοδα ΚΑΠ (για πληρωμές μισθοδοσίας, τιμολογίων κ.λ.π) Ποσόν 379.761,00 €.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

ü      Ανεξόφλητα Τιμολόγια,  (εντάλματα που έχουν κοπεί για εξόφληση μέχρι 31/07/2014)  έχουν πληρωθεί όλα.              

ü      Όλες οι κρατήσεις στα ταμεία έχουν αποδοθεί.

ü      Δάνεια ή άλλες δανειακές υποχρεώσεις δεν υπάρχουν.

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

από 1/08/2014 μέχρι 31/12/2014

ΕΣΟΔΑ

Από ΚΑΠ –ΣΑΤΑ ποσόν 338.800,00 €

Από είσπραξη ανταποδοτικών τελών και ΠΟΕ(ύδρευση-κοιν. χώροι-μισθώσεων κ.λ.π  277.816,00 €  περίπου.

Από βεβαιωμένους φόρους οφειλετών περίπου 34.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   650.616,00

 

ΕΞΟΔΑ

Για έργα Τεχνικού Προγράμματος 2014, ποσό  61.990,00 €

Για  μελέτες (ολοκλήρωση φακέλων και τεχνική υποστήριξη) 63.000,00 €

Για μισθοδοσίες  υπαλλήλων -αιρετών κλπ   175.485,00 €

Για λοιπές υποχρεώσεις , ενταγμένες και ψηφισμένες στον προϋπολογισμό του 2014, (συμπεριλαμβάνεται και η αγορά του ελαιοτριβείου Βρεττού), ποσό   255.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ        555.475,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  95.141,00

 

Κατανοούμε την δυσκολία της εποχής και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που έχει το νησί μας. Όλα αυτά απαιτούν, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει στο παρελθόν, μία ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεση. Σε αυτή όμως, πέρα από τις ανέξοδες διακηρύξεις, πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο. Χωρίς να έχουμε την απαίτηση η νέα δημοτική αρχή να εφαρμόσει τις δικές μας προγραμματικές θέσεις, μια ελάχιστη βάση συνεννόησης  και συναίνεσης, είναι η ολοκλήρωση από τη νέα δημοτική αρχή, μιας σημαντικής προσπάθειας των τελευταίων χρόνων.

Ειδικότερα:

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Δημοπρατήθηκαν και είναι σε φάση εγκατάστασης του αναδόχου τα έργα:

ü      eMeganisi, προϋπολογισμού 100.000 €, όπου δημιουργείται μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα προβολής του τουριστικού προϊόντος του Νησιού μας.

ü      Το νέο Περιφερειακό Ιατρείο, προϋπολογισμού 380.000 €.

 

Έχει γίνει η αποδοχή της πίστωσης από το Δήμο Λευκάδας και είμαστε στη φάση έγκρισης της προκήρυξης από την Διαχειριστική Αρχή  για την δημοπράτηση των έργων:  

1. «Έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΥΤΑ  Δήμου Μεγανησίου, σύστημα μεταφόρτωσης μεταφοράς και υποδομή διαχείρισης ανακυκλώσιμων», προϋπολογισμού  955 000 €.

2. Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας, προϋπολογισμού  350.000 €. Το παλιό δημοτικό Σπαρτοχωρίου, αναπαλαιώνεται και διαμορφώνεται σε μουσείο.

3. Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας ,προϋπολογισμού  330.000 €.

Επτά διαδρομές, που συνδέουν μαζί με το υπάρχον οδικό δίκτυο όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του Νησιού. Παλιός δρόμος Αθερινού, Βαθύ – Καραμαντάνι, Σκάλα Σπήλια – Σπηλιά Κύκλωπα, Προς Σπηλιά Παπανικολή, Προς Σπαθί μου Ράχη (Ράχες), Παλιός δρόμος Άη Γιάννη.

4. Αναπαλαίωση – Συντήρηση παλαιών πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδας, προϋπολογισμού  100.000 €. Αναπαλαιώνουμε και προβάλλουμε όλα τα παλιά (κοινόχρηστα) πηγάδια, όπως Καραμαντάνι, Αθερινός, Σπήλια, Ρόκα, Βαθύ κ.λ.π

5.  Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WIFI και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου ,προϋπολογισμού 100.000 €. Αφορά την εγκατάσταση δικτύου κεραιών για ασύρματη πρόσβαση τουλάχιστον στο βόρειο τμήμα του Νησιού  και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Μεγανησιού, μέσα από την νέα ψηφιακή πλατφόρμα που εγκαθίσταται με το πρόγραμμα e – Meganisi.

6. Μεγανήσι, Ηλεκτροφωτισμός δικτύων με ΑΠΕ, προϋπολογισμού  160.000 €.

Το παραπάνω ποσό (Προμήθεια – Εγκατάσταση) αφορά το Μεγανήσι.

 

Είμαστε στην τελική φάση ωρίμανσης και υποβολής των φακέλων, των ήδη ενταγμένων έργων,

1. Έκθεση Λαογραφικής και Ναυτικής παράδοσης Μεγανησίου (Κατωμέρι) ,  προϋπολογισμού  250.000 €.

2. Παλιό ελαιοτριβείο Βαθιού, προϋπολογισμού  180.000 €.

3. Πλατεία Σπαρτοχωρίου, προϋπολογισμού  130.000 €. Για το παραπάνω έργο έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό μας (125.000 €) για την αγορά και ενσωμάτωση στην πλατεία του παλιού ελαιοτριβείου ΒΡΕΤΤΟΥ.

 

Έργα Περιφέρειας:

Είναι σε εξέλιξη από πιστώσεις της περιφέρειας η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου και η ολοκλήρωση της ανάπλασης του τμήματος Βαθύ – Κατωμέρι.

Επίσης, μικρές παρεμβάσεις και συντηρήσεις στα σχολικά μας κτίρια.

 

Τουριστική προβολή. Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το Μεγανήσι, από το πρόγραμμα leader, προϋπολογισμού 10.000 €.

 

Αποτελέσματα αρχαιολογικής έρευνας. Αν και η αρχαιολογική έρευνα στο νότιο τμήμα του Μεγανησιού συνεχίζεται και είναι αυτονόητη η αρωγή του Δήμου, υπάρχει καταγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2014 για την καταγραφή και προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με την έκδοση εντύπου.

 

Ωριμότητα νέων έργων:

1. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο φάκελος (λείπει η τελική απόφαση απαλλοτρίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου) για το έργο,  Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο, προϋπολογισμού  2.200.000.000 €, το οποίο δομείται σε δύο υποέργα:

α. Βαθύ – Κατωμέρι (Παιδική Χαρά), β. Κατωμέρι – Αθερινός.

2. «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευση Μεγανησίου», το οποίο αρθρώνεται σε τρία υποέργα προϋπολογισμού  2.500.000.000 €, που αφορά την αντικατάσταση των αγωγών οικισμού Κατωμερίου και Σπαρτοχωρίου, νέες δεξαμενές, σύστημα τηλε – διαχείρισης, αντικατάσταση του αγωγού «Κολώνι» – Βλυχό, νέα γεώτρηση και νέα δεξαμενή.

3. Πρόταση ένταξης με πλήρη φάκελο για την μελέτη του Βιολογικού και των δικτύων μεταφοράς,  προϋπολογισμού 360.000 €.

4. Τουριστικό καταφύγιο Αθερινού. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση του φακέλου για την χωροθέτηση του έργου.

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ü                                    Έχει ολοκληρωθεί η Α΄ φάση του ΣΧΟΟΑΠ και περιμένουμε από την μελετητική ομάδα την κατάθεση της Β΄φάσης.  Η διαδικασία εξέλιξης του ΣΧΟΟΑΠ, συσχετίζεται με τις επεκτάσεις και την πολεοδόμηση των οικισμών.

ü                                    Εντάχθηκε το Μεγανήσι στο εθνικό κτηματολόγιο. Το έργο δημοπρατήθηκε  από το ΥΠΕΚΑ  και ένα από τα υποέργα του, αφορά το Μεγανήσι.

 

Φίλες και φίλοι,

Συγχαίρουμε  για άλλη μια φορά την νέα Δημοτική Αρχή για την εκλογική της επιτυχία.  Βέβαια, έχουμε απόλυτη γνώση των κοινωνικών συσχετισμών και δεν μας διαφεύγουν οι στοχεύσεις ορισμένων κύκλων.   Όμως η δική μας παράταξή, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα και τους  προσωπικούς ανταγωνισμούς. Διαθέτει μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Έχει να κάνει με τις θέσεις και την οραματική της πρόταση. Γι’ αυτό και δεν θα μιμηθούμε πρακτικές του παρελθόντος, που δίχασαν την κοινωνία και υποβάθμισαν την λειτουργία των θεσμών.  Δεν θα ακολουθήσουμε την πρακτική της «στείρας» άρνησης.

Μέσα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, θα είμαστε παρόντες σε όλα τα μικρά και τα μεγάλα θέματα του Νησιού μας, με θέσεις, προτάσεις και θα επιβάλλουμε τους κανόνες νομιμότητας.

 

Μεγανήσι 31 Αυγούστου 2014

 

Για την Δημοτική Παράταξη

«ΜΕΓΑΝΗΣΙ – Μαζί στο μέλλον»

Ο απερχόμενος Δήμαρχος Μεγανησίου

Ευστάθιος Ζαβιτσάνος