Επιστολή Δημάρχου κου Παύλου Δάγλα

DAGLAS-PAVLOS

Αγαπητοί Μεγανησιώτες

Θέλοντας να τηρήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε σαν παράταξη στους δημότες μας, και μετά  την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Δήμαρχος Μεγανησίου, κρίνω απαραίτητο να αναφερθώ σε ζητήματα του Δήμου μας  (οικονομικά και άλλα)  και ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες δηλώσεις και ενέργειες του κ. Ζαβιτσάνου και των συνεργατών του, οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν να αγνοούν  το αποτέλεσμα των εκλογών και εμφανίζεται το πρωτοφανές, η απελθούσα Δημοτική Αρχή να ασκεί κριτική στην καινούρια, πριν καλά καλά η τελευταία συμπληρώσει ένα  μήνα  στην διοίκηση του Δήμου.

Σε πρόσφατο δημοσίευμα (31/08/2014) είχαν προσπαθήσει να παρουσιάσουν περίπου ως ιδανική την κατάσταση στο Δήμο μας, ενώ με πρωτοφανές θράσος προσπαθούσαν  να χρεώσουν προθέσεις και ευθύνες στη νέα Δημοτική Αρχή για προβλήματα που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει και  γνωρίζοντας καλά ότι αυτά θα εμφανιστούν στο επόμενο διάστημα.

Έγινε δε προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας (σε ότι αφορούσε τουλάχιστον τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου) την οποία θα παραλάμβανε η νέα Δημοτική Αρχή.

Προτεραιότητά μας είναι η διαφάνεια, η οργάνωση της λειτουργίας του Δήμου και η εξυπηρέτηση των Δημοτών μας. Νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου για εμάς δεν σημαίνει λογιστικές αλχημείες και ευκαιριακές διευθετήσεις. Η εποχή αυτή έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Για εμάς νοικοκύρεμα σημαίνει αξιολόγηση των δαπανών, αποδέσμευση και επανατοποθέτηση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων και ιδιαίτερο βάρος  στην είσπραξη  των εσόδων που δικαιούται ο Δήμος.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση θεωρήσαμε λοιπόν πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου, τους ανθρώπους που θεωρούμε σημαντικούς συνεργάτες στο δύσκολο έργο που αναλάβαμε ώστε να γνωρίσουμε την πραγματική εικόνα του Δήμου.

Δυστυχώς και στα μέχρι τώρα ευρήματα  διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος  σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούσε χωρίς έλεγχο, με κακή διαχείριση εσόδων (βεβαιώσεις – εισπράξεις) και αναθέσεις που εντέχνως δεν ενέπιπταν στον έλεγχο βασικών ελεγκτικών μηχανισμών (ελεγκτικό συνέδριο).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ο Δήμος δεν χρωστούσε σε προμηθευτές έως 31-07-20014, οι κρατήσεις είχαν αποδοθεί και ο Δήμος είχε ταμειακό υπόλοιπο.

Η πραγματική όμως κατάσταση σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέδωσε η οικονομική υπηρεσία έως 01-09-2014 όπου και παραλάβαμε, διότι νέα Δημοτική Αρχή ανάλαβε καθήκοντα από 01-09-2014 και όχι από 01-08-2014, είναι η εξής:

Ταμειακό υπόλοιπο σε τράπεζες: 216.511,00 ευρώ

Ανεξόφλητα υπόλοιπα σε Τρίτους του Δήμου έως 31-07-2014: 14.010,75 ευρώ

Ανεξόφλητα υπόλοιπα σε Τρίτους του Δήμου έως 01-09-2014: 246.350,16 ευρώ

Συνολικό ύψος υπολοίπων σε Τρίτους: 260.360,91 ευρώ και πιο αναλυτικά όπως προκύπτουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου:

  • Υπογεγραμμένες Συμβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί (συντήρηση οδικού δικτύου και αγροτική οδοποιία) αξίας 36.000,00 ευρώ .
  • Έργα που δεν έχουν γίνει πιστοποιήσεις λογαριασμών και δεν έχουν πληρωθεί (αποψιλώσεις οδικού δικτύου και προμήθεια οικοδομικών υλικών) αξίας 11.200,00 ευρώ.
  • Εκτελεσμένα έργα που δεν ανατέθηκαν και δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία προϋπολογισμού (μεροκάματα τσάπας φορτηγού ΧΥΤΑ – ΥΔΡΕΥΣΗ) αξίας  15.000,00 ευρώ.
  • Μελέτες προς πληρωμή συνολικής αξίας 62.383,00 ευρώ
  • Προμήθεια παραδοσιακών μηχανημάτων, εργαλείων και αλεστικής μηχανής αξίας 148.600,00 ευρώ.

Υπόλοιπα κρατήσεων προς απόδοση: 10.929,25 ευρώ

Υπόλοιπα οφειλετών στο Δήμο:209.484,44 ευρώ από τα οποία εισπράχθηκαν εντός του έτους μόνο 40.751,57 ευρώ.

Επίσης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

Υπήρχε μαύρο Ταμείο από τα βοθρολύματα (βυτίο).

Δεν υπάρχουν ετήσιοι ισολογισμοί από το 2011, 2012 και 2013 υπογεγραμμένοι από τον ορκωτό λογιστή βάση του Προεδρικού Διατάγματος 315/1999.

Δεν τηρείται το διπλογραφικό σύστημα.

Δεν τηρείται σωστή διαδικασία εισπράξεων βεβαιωμένων οφειλών του Δήμου.

Δεν έχουν βεβαιωθεί μέσα στο 2014 έσοδα μισθωμάτων, ΤΑΠ, τέλος κοινόχρηστων χώρων, έσοδα από λιμένες και τουριστικό καταφύγιο που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εσόδων του 2014.

Επίσης διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι υπάρχει σπατάλη στις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.

Τέλος από την οικονομική  υπηρεσία προκύπτει ότι  η προηγούμενη Δημοτική Αρχή (με Δήμαρχο τον  κ. Ζαβιτσάνο) διαχειρίστηκε την τελευταία οκταετία μόνο από Σ.Α.Τ.Α τα εξής ποσά:

Έτος: 2007 Ποσόν: 818.760,00 ευρώ

Έτος: 2008 Ποσόν: 925.825,00 ευρώ

Έτος: 2009 Ποσόν: 949.350,00 ευρώ

Έτος: 2010 Ποσόν: 423.478,00 ευρώ

Έτος: 2011 Ποσόν: 206.773,00 ευρώ

Έτος: 2012 Ποσόν: 545.967,00 ευρώ, από τα οποία ποσόν 240.858,00 ευρώ αντιστοιχεί σε Σ.Α.Τ.Α του 2011.

Έτος: 2013 Ποσόν: 339.324,00

Έτος:2014 (31/08/2014) Ποσόν: 210.758,00 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ:  4.420.235,00 ΕΥΡΩ

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ

Σχετικά με το θέμα των βοθρολυμάτων σύμφωνα με τη ανακοίνωση της δημοτικής  παράταξης «Μεγανήσι – Μαζί στο Μέλλον» μεταξύ άλλων αναφέρουν: « Η λύση που μας πρότειναν, ήταν οι διαδοχικοί βόθροι (λεκάνες), όπου σε ένα ποσοστό υπάρχει βιολογική επεξεργασία και θα αποφεύγαμε τις μυρουδιές, όπως πράγματι συμβαίνει. Το υπέδαφος στην περιοχή είναι αργιλώδες (όπως δηλώνει η μελέτη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ), άρα μη διαπερατό.», «και έχει ενδιαφέρον να μας ενημερώσει για την συζήτησή του με τον κο Εισαγγελέα.», «Εμείς δεν λέμε ότι λύσαμε το θέμα. Όμως το ελαχιστοποιήσαμε, περιβαλλοντικά και αισθητικά, όπως παραδέχτηκε και το δικαστήριο, στο οποίο είχε παραπεμφθεί ο προηγούμενος Δήμαρχος από κάποιον «ευαίσθητο» δημότη μας και αθωώθηκε.»

Σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη Έργων Αποκατάστασης, Τελικής Κάλυψης και Επανένταξης στο Φυσικό Περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου – Περιοχή «ΣΧΙΖΑ» του 2012 της Περιφέρειας στην θέση ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα αναφέρει τα εξής:

«Οι ασβεστόλιθοι (και όχι αργιλώδης) που δομούν την ευρύτερη περιοχή, χαρακτηρίζονται από υδατοπερατοί έως πολύ υδατοπερατοί σχηματισμοί. Λόγω της γειτνίασης της περιοχής με τη θάλασσα, στάθμη του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα αναμένεται σε μεγάλο βάθος (>100μ) κάτω από τη θέση του ΧΥΤΑ, κοντά στο επίπεδο της θάλασσας. Έτσι, ο υδροφόρος ορίζοντας με τον οποίο ο ΧΥΤΑ  μπορεί να βρεθεί σε υδραυλική επικοινωνία είναι ο βαθύς καρστικός υδροφόρος της περιοχής.»

Επομένως σημασία δεν έχει σε πιο  σημείο του νησιού μας προκαλείται η περιβαλλοντική καταστροφή αλλά το ίδιο το γεγονός. Ο σκοπός λοιπόν δεν αγιάζει τα μέσα.

Όσον αφορά το κόστος της μεταφοράς με βυτία στη Λευκάδα η πραγματικότητα είναι η εξής:

Το βυτίο του Δήμου έχει χωρητικότητα 5 κυβικά και στοίχιζε 30,00 ευρώ. Ένα βυτίο 15 κυβικών από Λευκάδα στοιχίζει 200,00 ευρώ.  Αν το διαιρέσουμε δια του τρία είναι 67,00 ευρώ στα 5 κυβικά , που ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι το επιπλέον κόστος για ένα βυτίο 5 κυβικών είναι 37,00 ευρώ. Αξίζει λοιπόν το Μεγανήσι αυτή τη θυσία;

Σχετικά με το ερώτημα τι συζητήθηκε με τον κο Εισαγγελέα ο  ίδιος  αφού ενημερώθηκε η απάντησή του ήταν η εξής: «Κληρονομήσατε μια βόμβα, προσέξτε να μην σκάσει στα χέρια σας»

Τώρα όσον αφορά την αθώωση του κ. Ζαβιτσάνου στη δίκη με τον «ευαίσθητο» Δημότη , σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 781/2013, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λευκάδας έπαυσε υπό όρους την ποινική δίωξη του τέως Δημάρχου κατά το άρθρο 4.1 του προσφάτως ψηφισμένου νόμου 4043/12 για την αποσυμφόρηση  των δικαστηρίων και των φυλακών της χώρας και αφορούσε αδικήματα που τελέσθηκαν μέχρι 31-12-2011. Το συγκεκριμένο αδίκημα έγινε το 2008 και δεχόμενο ότι δεν είχε πρόθεση κι όχι ότι δεν ρύπαινε το περιβάλλον. Αν όμως ο υπαίτιος υποπέσει στο ίδιο αδίκημα μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα η ποινική δίωξη συνεχίζεται κανονικά.

Γι΄ αυτούς λοιπόν τους λόγους παύσαμε την παράνομη αυτή λειτουργία και στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθουμε με συγκεκριμένη νόμιμη λύση η οποία θα μας καλύπτει έως ενταχθεί σε πρόγραμμα και γίνει πραγματικότητα ένας βιολογικός στο νησί μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Δήμος μας πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα να συμμορφωθεί και να παρέχει στον Δημότη μια νόμιμη λύση ακόμη και αν αυτή είναι προσωρινή πριν από ένα μεγάλο έργο.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Όσον αφορά το θέμα της αρχαιολογικής έρευνας στο Μεγανήσι, να σημειώσουμε ότι χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή και δεν αρνούμαστε να είμαστε αρωγοί σε τέτοιου είδους προσπάθειες.

Σε συνάντηση του Δημάρχου κ. Δάγλα με την αρχαιολόγο κα Βικάτου του τέθηκαν δύο θέματα, το πρώτο ήταν η καταβολή (πληρωμή) της χορηγίας του Δήμου Μεγανησίου από πέρυσι την οποία και δεν αρνήθηκε ο κος Δάγλας και το δεύτερο ήταν να τους παρέχει το αγροτικό αυτοκίνητο του Δήμου για τις μετακινήσεις των αρχαιολόγων και των εργατών.

Ο κος Δάγλας απάντησε ότι μετά από έλεγχο που έγινε στο αγροτικό αυτοκίνητο έχει υποστεί φθορά και βλάβες, διότι η περιοχή στην οποία ζητείται να πηγαίνει είναι δύσβατη και επικίνδυνη κατ’ ομολογία των οδηγών και εκτός αυτού ο Δήμαρχος σε καμία περίπτωση δεν διακινδυνεύει την ζωή των οδηγών του υποχρεώνοντάς τους να εκτελούν την συγκεκριμένη διαδρομή με το αγροτικό που εκτός του ότι είναι το μοναδικό για την εξυπηρέτηση του Δήμου δεν είναι κατάλληλο (τετρακίνητο) για την συγκεκριμένη περιοχή.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχετικά με την παρέμβαση της Ιδιωτικής Εταιρίας στο Δήμο είναι καθαρά και παρουσία Δημάρχου ενημερωτική χωρίς καμία παρέμβαση στις υπηρεσίες του Δήμου και χωρίς την παράδοση κανενός κωδικού εισόδου στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου και της Οικονομικής υπηρεσίας την οποία μπορεί να επιβεβαιώσει και ο εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου κος Κουτρόπουλος Παναγιώτης. Θα θέλαμε όμως η Δημοτική Παράταξη του κου Ζαβιτσάνου να μας πει από πού αντλεί αυτές τις κακόβουλες πληροφορίες εις βάρος μας χωρίς να έχει την παραμικρή επίσημη ενημέρωση για το πώς ο Δήμαρχος αντλεί τις πληροφορίες που ζητά από την εκάστοτε υπηρεσία.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Σε σχέση με τα δρομολόγια των λεωφορείων, κατόπιν διαμαρτυριών των κατοίκων, οι οποίοι δεν έχουν όλοι γνωστούς με Ι.Χ , ενημερώθηκε ο κος Δήμαρχος από τους οδηγούς ότι οι μέρες αιχμής για το απογευματινό δρομολόγιο είναι η Παρασκευή και το Σάββατο ήτοι 8 δρομολόγια το μήνα, που σε καμία περίπτωση το κόστος δεν προσεγγίζει τις 30.000,00 όπως αναφέρει η Δημοτική Παράταξη του κου Ζαβιτσάνου.

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Σχετικά με  τα εντάλματα των 148.600,00 ευρώ της εξαγοράς του εξοπλισμού των παλαιών μηχανημάτων των συνεταιρισμών δεν εγκρίθηκαν με απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο οποίος επικαλέστηκε σε έγγραφό του  την κατάτμηση του έργου και το γεγονός ότι απαγορεύεται η προμήθεια μεταχειρισμένων από το Ελληνικό Δημόσιο . Η υπόθεση στάλθηκε από τον κ. Επίτροπο  στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε δίπλα στους συνεταιριστές και θα κάνουμε ότι μπορούμε προκειμένου να υλοποιηθεί το νέο ελαιοτριβείο.

Είναι προφανές ότι παρά τις πρώτες διαπιστώσεις γιατί διαρκώς ελέγχουμε, ο Δήμος θα συνεχίσει την λειτουργία του και θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε.

Από μέρους μας γίνεται μια προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, οργάνωση των υπηρεσιών με το λιγοστό προσωπικό που διαθέτουμε. Προσπαθούμε να μειώσουμε κατά το δυνατό τις λειτουργικές δαπάνες και η εξόφληση των προμηθευτών να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την έκδοση των τιμολογίων.

Επίσης προσπαθούμε να υπάρχει διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του Δήμου στις αναθέσεις και στις εισπράξεις γιατί αφορούν χρήματα των Δημοτών μας και είμαστε υπόλογοι απέναντί τους.

Έχουμε ζητήσει  Έκτακτο Διαχειριστικό και Οικονομικό Έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τελευταίων ετών έως 31/08/2014 με κοινοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν .

Στο εξής και για πρώτη φόρα στο Δήμο μας  θα τίθεται οικονομικός απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο   και σύμφωνα με την υπόσχεση που δώσαμε στους Δημότες μας θα διενεργείται Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος σε ετήσια βάση.

Θα ενημερώνεται άμεσα ο Μεγανησώτης  μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από το ΤΙΤΑΝΙΑ ή το καφενείο της επιλογής μας.

Είναι γνωστή σε όλους  μας η Λατινική ρήση «Τα λόγια πετούν τα γραπτά μένουν» γι’ αυτό και προτιμήσαμε αγαπητοί Συνδημότες να σας ενημερώσουμε και με αυτόν τον τρόπο.

                                                                                                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ