Δημοσίευση Αγροτικού Συνεταιρισμού απόφασης της Περιφέρειας για τις σταβλικές εγκαταστάσεις