Τελεσίδικη απόφαση για τον ιδιοκτησιακό χαρακτήρα του οικοπέδου στην περιοχή «Αυγερινέϊκα» στο Βαθύ.