Ο χρόνος θα σταματήσει για ένα δευτερόλεπτο αύριο βράδυ.