Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Αγροτικού Συνεταιρισμού