Ο Δήμος και η ΠΕ Λευκάδας για τις πρώτες ενέργειες μετά το σεισμό