Βραβείο Ροντογιάννη

Νέα ημερομηνία (αφού η προηγούμενη έπεσε πάνω στον μεγάλο σεισμό) όρισε το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου για το βραβείο Ροντογιάννη, κι αυτή είναι η Δευτέρα 21 Δεκέμβρη. Δείτε την πρόσκληση:rontogianni 2015