Ευχαριστήριο εκπαιδευτικών Γυμνασίου-Λ.τάξεων Μεγανησίου για την μεταφορά τους κατά την απεργία των ναυτεργατών.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε τον κο Κονιδάρη Ι. Πάνο,  για την διευκόλυνση των μετακινούμενων εκπαιδευτικών του σχολείου μας με το σκάφος του, όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα κάποιου άλλου μεταφορικού μέσου, τις ημέρες που δεν εκτελούνταν δρομολόγια από το ferry – boat.

Να επισημάνουμε ότι ο κος Κονιδάρης ανταποκρίθηκε  αφιλοκερδώς, για μία ακόμη φορά, χωρίς να έχει κάποια υποχρέωση. Τον ευχαριστούμε.

Μεγανήσι 22 Γενάρη  2016

Η διευθύντρια

Ακριβή Μεταξά

Meganisitimes: Να σημειώσουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας ότι  παλαιότερα οι διευκολύνσεις σε τέτοιες περιπτώσεις  παρέχονταν από τον Δήμο Μεγανησίου που διέθετε το σκάφος για την εξυπηρέτηση γενικά των δημοτών του. Σε αυτή την περίπτωση όπως και σε πολλές άλλες ,  ο Πάνος προσφέρθηκε σαν δημότης και εντελώς αφιλοκερδώς,  και όχι εκ μέρους του Δήμου.