Συνταξιοδοτήθηκε και αποχώρησε από Διευθύντρια του Γυμνασίου  – Λυκείου Μεγανησίου, η κα Βιβή Μεταξά