Παρέμβαση Εμπορικού Συλλόγου για το Λιμενικό Ταμείο

assets_LARGE_t_183762_54092025-620x350

Κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε σήμερα στον Δήμο έγγραφο μας  με ερωτήματα που αφορούν στην εξέλιξη της διαδικασίας για το λιμενικό ταμείο  και την δέσμευση της δημοτικής αρχής για την επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών. Το έγγραφο απευθύνεται προς το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι σύμβουλοι, αλλά και να απαντηθούν επίσημα τα ερωτήματα μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Προς
Δήμαρχο Μεγανησίου
Αντιδήμαρχο
Μέλη της επιτροπής λιμενικού ταμείου
Δημοτικοί σύμβουλοι Δήμου Μεγανησίου
Κυρίες και κύριοι:
Ζητάμε:
Α) Να μας ενημερώσετε για την πορεία των διαδικασιών και τις ενέργειες σας μέχρι τώρα που απαιτούνται για την ένταξη μας στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο  και συγκεκριμένα  για τις βυθοσκοπήσεις και την αποτύπωση της χερσαίας ζώνης.
Β)  Την δέσμευση σας για τις άμεσες ενέργειες και την πίεση που θα ασκηθεί στα αρμόδια όργανα  για την ολοκλήρωση της  διαδικασίας πριν το τέλος του έτους και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που απαιτείται . Θεωρούμε σημαντική την ένταξη μας στο Λιμενικό ταμείο για τον ευπρεπισμό των λιμανιών , την εύρυθμη  λειτουργία τους, την δημιουργία υποδομών και παροχών που θα ανεβάσουν την ποιότητα του τουρισμού μας , όπως και την ομαλότητα  της δραστηριότητας των επαγγελματιών που καταλαμβάνουν χώρους λιμένα.
Γ) Ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών  που αφορούν τις υποχρεώσεις   του Δήμου μας, γνωρίζοντας μας  και τις διαδικασίες που απαιτούνται στη συνέχεια.
Δ) Επανερχόμενοι σε παλαιότερο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ζητάμε επίσης  να μας ενημερώσετε για την δυνατότητα δημιουργίας Δημοτικού  Λιμενικού ταμείου Μεγανησίου, προκειμένου να δρομολογηθεί ταυτόχρονα η διαδικασία.. Συγκεκριμένα ποιες είναι οι προϋποθέσεις , οι διαδικασίες που απαιτούνται και κατά πόσο είναι εφικτό .
Ε) Να τοποθετηθούν άμεσα τα πίλερ που έχει προμηθευτεί ο Δήμος και να φροντίσει για την ίση και δίκαιη κατανομή  με παροχές νερού και ρεύματος στα λιμάνια χωρίς να εξαιρείται κανένα λιμάνι και καμία παροχή.
Παρότι ζητήσαμε μεγαλύτερο αριθμό , να δεχτούμε  ότι σε πρώτη φάση καλύψατε μερικώς το αίτημα μας και το αναγνωρίζουμε. Δεν θα επιτρέψουμε όμως σε καμία περίπτωση την άνιση κατανομή και την  επιλεκτική επιλογή σε παροχές  που ευνοούν το ένα λιμάνι και αδικούν το άλλο δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό, και κατευθύνοντας τα σκάφη μόνο εκεί που υπάρχει πλήρης εξοπλισμός,  στερώντας και από τους αλιείς την δυνατότητα παροχής ρεύματος. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες μας σκοπεύετε να κάνετε στο λιμάνι της Ρόκας στα Σπήλια.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας στα παραπάνω ερωτήματα μας στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος.
Μεγανήσι 30 /6/ 2016