Πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιριού

Δείτε την σχετική αφίσα του Πολιτιστικού Κέντρου.

afisa 2016