Οδός «Μαρίνου Ζαμπάτη» στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης