Εορτασμός Αγίου Γεωργίου στο Σπαρτοχώρι

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)