Σβουνιές…

Δημιουργία εικόνας 7

Συνεχίζεται το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα ζώα σε όλο το νησί, ειδικά δε στο Σπαρτοχώρι.

Τα ζωντανά βέβαια δεν κάνουν διακρίσεις σε αυλές και προαύλιους χώρους. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν μπροστά στο Γυμνάσιο το πρωί.

Δημιουργία εικόνας8