Δελτίο τύπου Δ.Μεγανησίου κ’ πρόσκληση για ΔΣ

A5DBB407D590C5AEE7AF6BD3B06E217E

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
*****************************************
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι με το υπ αριθμ.πρωτ ΟΙΚ 14371/2.06.2017 του
Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δήμο
Μεγανησίου ,ύστερα από πολλά χρόνια, ενός υπαλλήλου ΠΕ
Οικονομικού-Λογιστικού και ενός υπαλλήλου ΠΕ Νομικών.
Άμεσα θα κινηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για τις
ανωτέρω προσλήψεις.

 

Μεγανήσι: 13/06/2017

                                                                                  Αρ. πρ.:  2138

 

                                                                        

                                                                                                 

                                                   ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

κοινοποίηση:  Π/Α

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις   20 Ιουνίου  2017, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 15:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

 

 

 • 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.
 • Κατανομή πιστώσεων ύψους 11.000,00 ευρώ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη συγκεκριμένων δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, για το β΄ εξάμηνο 2017 βάσει του Ν.4412/2016.
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το β΄ εξάμηνο 2017 βάσει του Ν.4412/2016.
 • Συγκρότηση επιτροπής τήρησης κανονιστικής απόφασης ύδρευσης αποχέτευσης.
 • Αμοιβή δικηγόρου κου Θεριανού.
 • Αμοιβή δικηγόρου κου Θεριανού.
 • Αίτηση κου Κοντιογιώργη Κωνσταντίνου
 • Ενοικίαση τμήματος αγροτεμαχίου

(εισηγητής:  ο κος Δήμαρχος )

 

 • Αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης.
 • Γνωμοδότηση σχετικά με χαρακτηρισμό μονοπατιού ως κοινόχρηστου κατόπιν αιτήσεως του κου Μουρκογιάννη Αλέξανδρου.
 • Γνωμοδότηση σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου κατόπιν αιτήσεως του κου Μουρκογιάννη Αλέξανδρου.
 • Γνωμοδότηση σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου κατόπιν αιτήσεως του κου Ζαβιτσάνου Πάνου.
 • Γνωμοδότηση σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου κατόπιν αιτήσεως της κας Κατωπόδη Μαίρης του Περικλή.
 • Γνωμοδότηση σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου κατόπιν αιτήσεως του κου κου Young Steven.
 • Αίτηση Matthias Bieler για επέκταση δικτύου ύδρευσης με ιδία έξοδα.

(εισηγητής:  η Τ/Υ του Δήμου )

 

 • Ενοικίαση Κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία στο Βαθύ και εντός οικισμών.
 • Καθορισμός θέσεων για την εκμίσθωση αιγιαλού και παραλίας, για θαλάσσια μέσα αναψυχής και ομπρελοξαπλώστρες έτους 2017.
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2017 (οργάνωση και λειτουργία οικισμών).
 • Λήψη Κανονιστικής απόφασης για απαγόρευση εργασιών βαρέας όχλησης κατά την τουριστική περίοδο-.

(εισηγητής:  ο κος Αντιδήμαρχος )

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για την ακρίβεια

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

 

Μάντζαρης Πάνος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη
 • Πολιτικά κόμματα
 • Σύλλογος Γονέων. & Κηδεμόνων
 • Σύλλογο Αλιέων
 • Σύλλογο Επαγγελματιών
 • Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγανησίου
 • ΜΜΕ