Υδατοδρόμιο στο Μεγανήσι

Ο Δήμος Μεγανησίου ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και του Δήμου, για την πράξη «εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού δελτίου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Μεγανησίου».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου που απαιτεί την εκπόνηση και την υποβολή πλήρους Τεχνικού φακέλου, με την αντίστοιχη αίτηση, για την απόκτηση της Άδειας. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τέσσερα εγχειρίδια και μια σειρά δικαιολογητικών όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία. Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για το Μεγανήσι, δεδομένου ότι η αδειοδότηση του υδατοδρομίου και η λειτουργία των Υδροπλάνων, θα δώσουν νέα ώθηση στις διαρκώς αυξανόμενες τουριστικές ανάγκες του νησιού, ενώ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη και των μεταφορικών αναγκών με τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Έτσι, είναι άμεση η ωφέλεια του πληθυσμού του νησιού, διότι αναβαθμίζεται το εμπορικό προϊόν αλλά και του εποχιακού πληθυσμού ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά την τουριστική περίοδο και αναβαθμίζεται σημαντικά το τουριστικό προϊόν του νησιού. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η λειτουργία υδατοδρομίου δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές κοινωνίες.

Πηγή: Tornos News