Δήλωση-καταγγελία της Αντιπολίτευσης για το Δημοτικό Συμβούλιο στις 2/11/2017.