Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Μεγανησίου

Μετά τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2018 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 κι έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Αυγερινού Κωνσταντίνα (Κωστάντω)
Αντιπρόεδρος: Δάγλα Ευαγγελία
Γραμματέας : Κατωπόδη Ανδρονίκη
Ταμίας: Καββαδά Αλίκη
Μελη: Δάγλα Θεοδώρα , Παλμού Ευτυχία, Πολίτη Ακριβούλα