Συνεχίζεται η αρχαιολογική έρευνα στο Μεγανήσι και τον Κυθρό