Από τη δράση της UNRRA στη Λευκάδα, αναφορές για το Μεγανήσι