Πρόσκληση Δημάρχου κου Παύλου Δάγλα σε συγκέντρωση στην Αθήνα