Αγιασμός Υδάτων στα Σπήλια

 

Φωτογραφία & Βίντεο: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)