Ο Μεγανησιώτης Αριστείδης Δάγλας ως εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ στην βουλή

Την Τέταρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, εκπρόσωποι από την Ε.Ν.Ε. και την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., συμμετείχαν στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη φάση επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Ε.Ν.Ε. επί του σχεδίου νόμου και κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα.

Για να δείτε το βίντεο ΕΔΩ

(Το βίντεο είναι στο τέλος της σελίδας)

Πηγή: ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.