Δελτίο τύπου (;) δημάρχου για τον ΣΜΑ (και ένας δικός μας σχολιασμός).