Καταγγελία δήμου Μεγανησίου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Έπειτα από αίτηση ιδιοκτήτη πολυτελούς κατοικίας στη θέση Σχίζα οικισμού
Κατωμερίου ως προς την επέκταση δικτύου ύδρευσης από την δεξαμενή στη
θέση Παναγία έως την οικία του το έτος 2018 ,το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε την ενέργεια αυτή.Ο ιδιώτης  προχώρησε σε διάνοιξη του οδοστρώματος και τοποθέτησε αγωγό
ύδρευσης χωρίς όμως να ολοκληρώσει την αποκατάσταση του δρόμου.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και του
Προέδρου της τοπικής κοινότητας Κατωμερίου η αποκατάσταση δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να επιβαρύνουν ακόμα
περισσότερο την κατάσταση και να καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διέλευση
πεζών και οχημάτων .

Καταδικάζουμε την συμπεριφορά αυτή και την υπόθεση πλέον χειρίζεται ο
δικηγόρος του Δήμου όπου και θα προβεί σε όλες τις  απαραίτητες
ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ