Ανακοίνωση δήμου Μεγανησίου

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συντοπίτες ,με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 24/03/2020
το έργο ΕΣΠΑ 2014-2020 “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ” ύψους 2.000.000,00 € έλαβε από τη
διαχειριστική αρχή προέγκριση δημοπράτησης.

Πλέον, ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί σε δημοπράτηση του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ