Δελτίο τύπου Δήμου Μεγανησίου

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου
__________________
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν χθες Τρίτη 7 Απριλίου 2020 τα οριστικά
αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 10Κ/2018 (ΦΕΚ 29/10-10-2018)  για την
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 74 θέσεων τακτικού προσωπικού
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε ΟΤΑ α και β βαθμού.

Αναμένεται η έκδοση του πίνακα διοριστέων στο σχετικό ΦΕΚ απο το Εθνικό
Τυπογραφείο και στη συνέχεια η υπηρεσία θα ακολουθήσει τη διαδικασία
πρόσκλησης κ πρόσληψης των επιτυχόντων.

Στο  Δήμο Μεγανησίου θα καλυφθούν δύο θέσεις, ΠΕ Οικονομικού –
Λογιστικού & ΠΕ Νομικών.

Η άμεση στελέχωση της υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας