Φωτογραφία εβδομάδας

Ο όρμος του Βαθιού, δεν χρειάζεται συστάσεις.