Τοποθέτηση ΛΑΣΥ στο περιφερειακό συμβούλιο για την επένδυση στον Σκορπιό