Έκκληση του δήμου να μειωθεί η κατανάλωση στο νερό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού τις επόμενες ημέρες
στα άκρως απαραίτητα όπως π.χ για οικιακή χρήση (πόση, καθαριότητα κλπ)
προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές διακοπές της υδροδότησης.

Αναμένουμε την κατανόησή σας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ