«Εγκαίνια για 2η φορά στο δημαρχείο!»-άρθρο του Στ.Ζαβιτσάνου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ!!!

Εγκαινιάζεται μία αίθουσα, της οποίας αμφισβητείται η νομιμότητα και κυρίως η ασφάλεια!

 

Το κτίριο του Δημαρχείου Μεγανησίου, έχει 20ετή ιστορία με πολλές περιπέτειες και προβλήματα.

Το παραπάνω έργο αναφέρεται στην κατασκευή κτιρίου γραφείων – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων,  που θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου καθώς  και τις  ανάγκες του Πνευματικού Κέντρου.

Για το κτίριο εκδόθηκε η υπ΄ αριθμόν78/06-03-2002 οικοδομική άδεια, δημοπρατήθηκε στις 12-12-2001 και υπεγράφη εργολαβική σύμβαση στις 21-01-2002,  ύψους 983.619,10 €.Είχαν εκτελεστεί εργασίες ύψους 332.619,10€,είχε πληρωθεί η ανάδοχος κοινοπραξία από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. Α΄ ΦΑΣΗ, ποσό 277.170,00 € και βρισκόταν σε διακοπή εργασιών με την αριθμό  56/29-05-2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας αναλάβει την διοίκηση του Δήμου το 2007,  στις 16/5/2007 είχαμε υποβάλει τεχνικό δελτίο στην Περιφέρεια και στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ζητώντας την ολοκλήρωση του έργου, επειδή ο Δήμος είχε ένα υπόλοιπο χρημάτων στο πρόγραμμα. Όμως η πρότασή μας δεν περπάτησε, κυρίως λόγω των προβλημάτων του προγράμματος αλλά και βασικών θεμάτων της αρχικής μελέτης.

Τα προβλήματα της αρχικής μελέτης.

Η αρχική μελέτη επιχειρώντας να μιμηθεί μια υποθετικά γηγενή αρχιτεκτονική και να την εφαρμόσει σε ένα συγκρότημα  τελείως διαφορετικής λειτουργίας και ήθους από τις κατοικίες του οικισμού, παρήγαγε τελικά ένα εκλεκτικιστικό, νεο-μπαρόκ κτίριο μιας αρχιτεκτονικής που ούτε παλιότερα υπήρξε, ούτε μελλοντικά θα υπάρξει. Όμως, πέρα από τα θέματα αρχιτεκτονικής και αισθητικής του κτιρίου, του τεράστιου όγκου  και του μεγάλου προϋπολογισμού του, υπήρχαν και άλλα κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα ο προσανατολισμός του, που η κεντρική είσοδος του κτιρίου βρίσκονταν στην ανατολική του πλευρά. Δηλαδή είχε κεντρική είσοδο από τον δρόμο της Ελιάς, χωρίς προσπέλαση και με τεράστια υψομετρική διαφορά με το ισόγειο χώρο του κτιρίου.

Η νέα αρχιτεκτονική πρόταση.

Συντάξαμε νέα μελέτηαπό έγκυρο αρχιτεκτονικό γραφείο, που επιχειρούσε να  διασκευάσει τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά  ένα υφιστάμενο κέλυφος του οποίου το μέγεθος είχε ήδη καθορισθεί από την υπάρχουσα κατασκευή.Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια με τη δημιουργία κλιμακώσεων στις όψεις, στη στέγαση του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, τη χρήση υλικών φυσικής υφής, όπως πέτρα, ξύλο και έγχρωμο επίχρισμα, καθώς και την ενσωμάτωση κατάλληλης φύτευσης, να μειωθεί η κλίμακα του κτιρίου αλλά και να διασπαστεί οπτικά η μονολιθική αίσθηση του υφιστάμενου κελύφους. Επίσης είναι εμφανές ότι το κτίριο έχει προσαρμοστεί στην κλίση του εδάφους, έτσι ώστε οι  επιμήκεις όψεις  να εμφανίζουν  χαμηλότερο ύψος.

Στην διαδικασία έγκρισης όμως της νέας μελέτης από την δευτεροβάθμια αρχιτεκτονική επιτροπή της Περιφέρειας, που προσφύγαμε μετά την απόρριψή της μελέτης από την πρωτοβάθμια επιτροπή της Λευκάδας, μας προκύπτει ότι το αρχικό κτίριο είναι υπερυψωμένο και ότι θα πρέπει να κατεδαφιστείο πάνω όροφος!!!

Οπότε και συνεπικουρούμενης της τότε οικονομικής κρίσης, το θέμα παρέμεινε παγωμένο.

Οι οικοδομικές πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής

Στις 21/10/2016, όταν την διοίκηση του δήμου έχει ήδη αναλάβει ο κος Δάγλας Παύλος και η δημοτική του αρχή,  αναθεωρείται η αρχική οικοδομική άδεια 78/2002 ως προς τον χρόνο λήξης της για αόριστο χρόνο, χωρίς καμιά άλλη τροποποίηση της μελέτης (αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά, περιβάλλων χώρος κ.λ.π).

Στη συνέχεια επιχειρούν να κατασκευάσουν με παράνομο τρόπο ένα δημαρχείο, με την δικιά τους αντίληψη και όπως αυτοί εμπειρικά κατανοούν την λειτουργία του. Χωρίς να έχουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πρόταση, προχωρούν στον κατακερματισμό του συνολικού έργου, κατασκευάζουν την κεραμοσκεπή, σοφατίζουν μέρος του κτιρίου μέχρι την μέση, σκεπάζουν το αίθριο,  και τελευταία κατασκευάζουν αίθουσα δημοτικού συμβουλίουστο χώρο που προβλέπεται από την αρχική  μελέτη για κυλικείο – μπαρ, καθιστικό, και κεντρική είσοδο, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι όψεις του κτιρίου, η πυρασφάλεια, τα ύψη της αίθουσας κ.λ.π. Δηλαδήδεν υπάρχει, έστω και μια κακή, όμως ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη πρόταση λειτουργίας του κτιρίου.Απλάγίνονταιαποσπασματικά κάθε φορά, κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις, από διαφορετικούς κατασκευαστές.  Το γιατί όλα αυτά, τα οποία αφορούν το ίδιο έργο, γίνονται σαν  διαφορετικά  έργα και πληρώνονται από διαφορετικούς κωδικούς, είναι αντικείμενο μιας άλλης κουβέντας, σε κάποιον άλλο χρόνο.

Μετά από  όλα αυτά, έχει κατατεθεί αναφορά στην Υπηρεσία Δόμησης Λευκάδας, η οποία καλείται να ελέγξει την νομιμότητα των κατασκευών και κυρίως την ασφάλεια του κτιρίου, το οποίο είναι  δημόσιας χρήσης και περίπλοκης λειτουργίας.

Η δική μας πρόταση

Καταρχήν, θα έπρεπε να προχωρήσουν στην νομιμοποίηση του ορόφου, σύμφωνα με τον νόμο 4178/13. Στην συνέχεια, με βάση μια ολοκληρωμένη μελέτη, να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια. Αν είχαν πρόβλημα με την δική μας πρόταση, ας την τροποποιούσαν! Το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί  διοικητήρια ή δημαρχεία. Όμως μετά το 2015, άνοιξαν προγράμματα, όπως ο «Φιλόδημος» ή τελευταία ο «Αντώνης Τρίτσης», τα οποία χρηματοδοτούν τέτοιες δράσεις, ιδιαίτερα αν το κτίριο είναι ενεργειακό.

Το έργο θα μπορούσε να εκτελεστεί σε περισσότερες από μία φάσεις. Σε μία από αυτές, ίσως την τελευταία, που θα αφορούσε τον περιβάλλοντα χώρο, θα έπρεπε να ενοποιηθεί ολόκληρος ο δημοτικός χώρος σε ένα πάρκο πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού και υπηρεσιών. Και βέβαια δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο περιφερειακός δρόμος, που ήδη σήμερα είναι απλά διανοιγμένος μέχρι το Δημαρχείο, ώστε να δίνει την εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο το Μεγανήσι!

Αλλά…. είπαμε! Άλλες σκέψεις, άλλων εποχών.

Στάθης Ζαβιτσάνος

Πρώην Δήμαρχος Μεγανησίου