Οι αλλαγές στο νέο εκλογικό νόμο της Αυτοδιοίκηση που ζητά η ΚΕΔΕ . Μόνο οι «γαλάζιοι» υπέρ του 43%

(Πηγή: https://news-ta.gr/)

Με σύσσωμη την αντιπολίτευση στο ΔΣ της ΚΕΔΕ , να δηλώνει ριζικά αντίθετη στην αλλαγή της εκλογής των δημάρχων από το 50% συν , στον πρώτο γύρο , η « γαλάζια» πλειοψηφούσα παράταξη επέβαλε την υιοθέτηση του 43% που προτείνει η κυβέρνηση , με το νέο εκλογικό νόμο .
Η «γαλάζια» ηγεσία της ΚΕΔΕ ξεκάθαρα δήλωσε και αποτύπωσε στην απόφαση του ΔΣ του κορυφαίου θεσμικού οργάνου , που συνεδρίασε χθες , τη θέση της :
« Ο προτεινόμενος νέος εκλογικός νόμος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων».
Σ΄ότι αφορά τις άλλες ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος , ήταν πολλές οι ταυτίσεις ή οι συγκλίνουσες απόψεις μεταξύ της « γαλάζιας» πλειοψηφίας και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Ενώ σοβαρότατους προβληματισμούς δηλώνει η ΚΕΔΕ ότι έχει για την εκλογή χωρίς σταυρό -αριστίνδην- πρώην Δημάρχων σε συνδυασμούς καθώς και για την συνταγματικότητα της σχετικής διάταξης.
Συγκεκριμένα
Το πλαφόν να είναι το εκλογικό μέτρο στον κάθε δήμο συν 1% και όχι 3% παντού , που προβλέπει το σχέδιο νόμου. Αυτό σημειώνει , δεν έχει κάποιο νόημα για τους μικρούς Δήμους, όπου ούτως η άλλως το εκλογικό μέτρο είναι πάνω από 3%
_ Να μην υπάρξει μείωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και αν η κυβέρνηση εμμένει ,η όποια μείωση να μην υπερβαίνει το 10%.
Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ η μείωση που ζητά το υπουργείο Εσωτερικών θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα δεδομένου ότι υπάρχουν Δήμοι πολλών ταχυτήτων και Δήμοι που προήλθαν από συνενώσεις πολλών Δημοτικών Ενοτήτων. Επίσης δημιουργεί τον κίνδυνο να αποκλειστούν από την ενασχόληση με τα κοινά, μέλη ή κοινωνικές ομάδες. Ακόμη η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επηρεάζει δημοσιονομικά το Κράτος.
– Για τους Δήμους που προέρχονται από συνένωση άνω των 6 Δήμων και κοινοτήτων ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό.
– Η ποσόστωση των δυο φύλων στα ψηφοδέλτια να παραμείνει στο 40% και όχι σε 33% που προβλέπει το ν/σ
– Η ημερομηνία υποβολής των συνδυασμών, να ορισθεί είτε η 31η Ιουλίου είτε η 30η Αυγούστου
Τοπικές κοινότητες
– Πρόεδρος να εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού στην κοινότητα , λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά μικρών χωριών και κοινοτήτων.
– Να μειωθεί το όριο εκλογής οργάνων, από τους 500 στους 300 κατοίκους, αφού με δεδομένη τη νέα απογραφή του 2021, σε πολλά χωριά θα σημειωθεί μείωση του πληθυσμού.
– Το ψηφοδέλτιο να είναι ενιαίο και παραταξιακό, ανεξάρτητα από το όριο των κατοίκων. Κάθε συνδυασμός να έχει τους δικούς του υποψήφιους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της πόλης ή χωριού. Κατά την ΚΕΔΕ , οι αλλαγές που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για ύπαρξη κοινού, ενιαίου ψηφοδελτίου σε χωριά κάτω των 500 (300) κατοίκων, μάλλον θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει, με το να εμφανίζεται ένας υποψήφιος σε πολλά ψηφοδέλτια.
-Να παραμείνουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται:
• Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι τριακοσίους (300) κατοίκους όπου εκλέγεται ένας εκπρόσωπος που θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.
• Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους με τριμελές συμβούλιο
• Πληθυσμός έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους πενταμελές συμβούλιο,
• Πληθυσμός από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους από έντεκα (11) μέλη
• Πληθυσμός από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους από δεκαπέντε (15) μέλη.
– Να μην καταργηθούν οι δημοτικές κοινότητες σε δήμους με πληθυσμό της έδρας τους κάτω των 100.000 κατοίκων . Και αυτό γιατί:
α) Σε πολλούς επαρχιακούς Δήμους, στις έδρες των Δήμων είναι προσαρτημένα μεγάλα χωριά και συνοικισμοί που δεν εκλέγουν προέδρους. Στα τοπικά συμβούλια των εδρών συμμετείχαν εκπρόσωποι των χωριών αυτών, καλύπτοντας το κενό.
β) Τα τοπικά συμβούλια των εδρών αποτελούν θερμοκοιτίδες στελεχών που μπορούν να μεταπηδήσουν στα Δημοτικά Συμβούλια σε μέλλοντα χρόνο.
Παράβολα
– Μείωση σε 10 ευρώ για τους εκπροσώπους τοπικών συμβουλίων, 50 ευρώ για τους υποψηφίους δημοτικών κοινοτήτων και 100 ευρώ για τους υποψήφιους δημάρχους.
Τέλος συμφωνεί με την επαναφορά της πενταετούς θητείας των Δημοτικών Αρχών ενώ επισημαίνει ότι στον εκλογικό νόμο δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια ο τρόπος σταυροδοσίας των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων