Προχωράει επιτέλους η δημιουργία των μουσείων σε Κατωμέρι και Βαθύ