Επανέρχεται ο (καταψηφισμένος) ισολογισμός στο ΔΣ.