Καθαρισμός και ανάδειξη πηγαδιού Καραμαντάνι (δελτίο τύπου)