Υπουργοί ενημερώνουν live όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Ταμείο Συνοχής