Δημοτικό συμβούλιο για την αναμόρφωση στοχοθεσίας.